Koolmoxide alarm

Koolmonoxide alarm
Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas wat niet door zintuigen waar te nemen is omdat het
niet zichtbaar is en je het ook niet kunt ruiken of proeven. Koolmonoxide is een verbinding die
ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals bijvoorbeeld aardgas.
Als de Securitas alarmcentrale een CO-melding ontvangt dan is er mogelijk een te hoge
concentratie koolmonoxide in de woning aanwezig is. U dient extra voorzichtigheid in acht
nemen bij betreden van het pand, zet ramen en deuren open en ga naar buiten toe. Laat uw
brandstof verbruikende toestellen z.s.m. controleren door een deskundige.
Omdat een CO-alarm de hoogste prioriteit heeft, bellen we direct naar het risicoadres.
Krijgen we daar geen gehoor, dan bellen we de door u opgegeven contactpersonen. Zijn
uw contactpersonen niet bereikbaar? Dan zorgen we dat er een surveillant ter plaatse gaat.
Wanneer het alarm, na verifcatie een reëel alarm blijkt te zijn, mag Securitas de hulpdiensten
aansturen.

Contact via mail Telefonisch contact